คลังเก็บรายเดือน: พฤษภาคม 2006

ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ เปิดตัวโครงการปฏิรูปประเทศไทย

ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจประธานโครงการปฏิรูปประเทศไทย กล่าวว่า สพน. จะจัดทำโครงการปฏิรูปประเทศไทยตั้งแต่ เดือน พ.ค. - ก.ย. 2549เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการปฏิรูปประเทศทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและค่านิยม "บ้านเมืองมีวิกฤติแบ่งเป็นฝักฝ่าย อ่านต่อ [...]